Handledning

Jag handleder och coachar individuellt, i par och i grupp. Insatsen syftar både till yrkesmässig och personlig utveckling och är processinriktad. Eftersom individens/gruppens behov är i centrum kan insatsen bestå av olika delar, såsom, coachning, rådgivning, personlig utveckling, grupputveckling, avlastningssamtal, kunskapsöverföring och reflekterande samtal.