Kris

En kris uppstår nästan alltid plötsligt och oväntat. Hur den upplevs varierar från människa till människa. Jag arbetar med:

  • Krisstöd till enskilda personer
  • Avlastningssamtal/debriefing med arbetsgrupper och vårdpersonal
  • Krisstöd/krisplaner till företag och organisationer
  • Utbildning i kris