Ideella uppdrag

  • Mentor för nybliven företagare i Almis mentorsprogram 2012-2013
  • Ambassadör för kvinnors företagande 2010-2012