Styrelseerfarenhet

 

  • Styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Sebohus i Växjö, 2013-2014
  • Styrelseledamot i Styrelseakademin sydost, 2013-
  • Styrelsesuppleant i bostadsrättsföreningen Sebohus i Växjö, 2012-2013
  • Styrelseledamot i eget bolag, Katarina Lönngren AB, 2008-
  • Vice ordförande i Rosenterapeuternas Riksförbund RTR, 2002-2004
  • Styrelseledamot i konsultföretaget Ängsfors AB, 1985-1995