Yrkeserfarenhet

  • Som konsult inom personal- och organisationsutveckling sedan 1998 inom stat, kommun, landsting och privata företag. Arbetet bedrivs sen 2008 i eget bolag.
  • Som terapeut/behandlare i egen verksamhet sedan 1994
  • Kurator inom rehabilitering, Ljungby lasarett, 1995-2001
  • Kommunal familjerådgivning, Ljungby kommun, 1993-1995
  • Kommunal missbruksvård, Ljungby kommun, 1986-1995
  • Kommunal missbruksvård, Växjö kommun, 1983-1986