Organisationsutveckling

Organisationer befinner sig ständigt i utveckling. Under vissa perioder blåser förändringens vindar extra starkt av olika anledningar. Det kan gälla satsning på nya marknader, organisationsförändringar och utökning eller neddragning av personal. Då är det viktigt för ledare och medarbetare att öka sina kunskaper om förändringsprocesser. Ni kan få hjälp med att göra en organisationsanalys, en handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning och tidsplan. Förändringens fyra rum används som teori och verktyg.