Teamutveckling

Jag arbetar med team/arbetsgrupper som:

  • snabbt behöver arbeta ihop sig som ett team.
  • behöver nytändning.

Mitt syfte är att deltagarna ska lära känna varandra och sina styrkor så att allas resurser används på bästa sätt. Detta sker bland annat genom kunskap om gruppdynamik, gruppers utvecklingsfaser, ökad självinsikt och förståelse för andra.