Förändringens fyra rum

“Fyrarummaren” är det vardagliga namnet på teorin om Förändringens fyra rum, som har sitt ursprung i Clas Jansens banbrytande forskning. Clas Jansen är docent, psykolog, forskare och författare. Fyrarummaren är en teori om förändring – om vad som sker med människor och organisationer i förändring – samt ett antal verktyg knutna till teorin.

Verktygen kan användas på alla nivåer inom en organisation. De kan användas individuellt, i projekt- och arbetsgrupper, i ledningsgrupper eller inom hela verksamheten. Genom att använda verktygen identifieras problemområden och möjliga nya utvecklingsvägar samtidigt som det skapas ett gemensamt språk inom gruppen. Verktygen kan till exempel användas vid utvecklings- och förändringsarbete, vid utveckling av team- och arbetsgrupper, vid konflikthantering, vid chefsutveckling eller för att göra en undersökning av arbetsklimatet. Läs mer om Fyrarummaren