Utbildningar

Jag håller utbildningar och seminarier inom följande:

Ledarskap
Innehåller ämnen som: gruppdynamik, ledarrollen, ledarstilar, vision, mål, värdegrund, kommunikation, coachande förhållningssätt, feedback, konflikthantering, det svåra samtalet. Teori blandas med praktiska övningar.

Kris och krishantering
Ger kunskap och insikt i både egna reaktioner och i hur man kan hjälpa andra. Grundläggande och fördjupande krisutbildning. Kamratstöd

Coachande förhållningssätt
Hur man använder ett coachande förhållningssätt som stärker andras motivation, ansvar och resultat. Teori blandas med praktiska övningar.

Det svåra samtalet
Utbildning i känsliga samtal utvecklar chefens förmåga att kommunicera med sina medarbetare på ett respektfullt sätt. Svåra samtal är varken fel eller dåliga, det är bara en del av vår kontakt med andra människor. Därför har alla som samverkar med andra på jobbet nytta av att göra svåra samtal enklare.

Skratt och glädje
Hur kan vi hitta mer glädje och skratt i vår tillvaro? Skrattövningar utlovas.

Förändringens fyra rum
Eftersom vi har olika förhållningssätt till själva livet så reagerar vi självklart olika på förändringar av skilda slag.  Teorin och modellen ger ökad självinsikt och ökad förståelse för andras reaktioner och beteenden. Se förändringens fyra rum

Stress
Här handlar det om att ta kontroll över sitt liv, att förstå sina stressignaler och vad man behöver för att tillgodose sina behov. Att  skapa en balans där man kan få mycket gjort och ändå få tid till återhämtning.