Samtal & coachning

Syftar både till yrkesmässig och personlig utveckling och är processinriktad. Handledningen/coachningen kan ske individuellt, i par och i grupp. Eftersom individens/gruppens behov är i centrum kan insatsen bestå av olika delar, såsom, coachning, rådgivning, personlig utveckling, grupputveckling, avlastningssamtal, kunskapsöverföring och reflekterande samtal. Läs mer…