Konflikthantering

På alla arbetsplatser blir det ibland konflikter, små eller stora och av olika orsaker. Då behövs en extern och neutral samtalspart som kan hjälpa till att lösa upp knutarna.  Detta gör jag genom samtal och feedback med de berörda. Insatsen syftar till ett lärande och att kunna använda sina erfarenheter konstruktivt.