Samtal & coachning

Jag träffar människor individuellt, i par eller i grupp för samtal och coachning. Jag vänder mig till ledare, medarbetare och privatpersoner. Behoven styr vilken metod jag använder. Jag har tystnadsplikt. Vi kan träffas på mitt kontor eller på din arbetsplats.

Samtal
Någon eller några gånger i livet behöver de flesta av oss en utomstående, professionell person att samtala med. Att dela med sig av sina känslor och tankar, att ha ett personligt bollplank, leder till personliga förändringar där mer medvetna val i livet görs och på så sätt höjs livskvaliteten. Samtalen är av stödjande och bearbetande karaktär. De val, beslut och handlingar som du kommer fram till är alltid dina egna och något du själv ansvarar för.

Coachning
Coachning handlar om att skapa tydliga och attraktiva mål samt handlingsplaner och motivation för att nå dessa. Det är en kreativ och tankeväckande process för alla som vill utvecklas till sin fulla potential. Jag hjälper dig att fatta rätt beslut, sätta mål och verkligen göra saker som tar dig dit du vill. Coachning kan även ske via telefon så var du finns spelar ingen roll. De val, beslut och handlingar som du kommer fram till är alltid dina egna och något du själv ansvarar för.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Ledarskap
  • Karriär
  • Stress
  • Prestationer
  • Relationer
  • Livskriser
  • Rehabilitering
  • Personlig utveckling
  • Missbruk och anhörigproblematik